Nasze kursy

Nasza Szkoła prowadzi kursy języka angielskiego na WSZYSTKICH poziomach zaawansowania. Proponujemy WIELOLETNIE PROGRAMY NAUCZANIA, przygotowujące do Egzaminów Cambridge English

W zależności od preferencji i potrzeb słuchaczy oferujemy naukę w formie zajęć indywidualnych, w parach oraz w grupach, jednak nie większych niż 10 OSÓB. Przed przydzieleniem kursanta do odpowiedniej grupy przeprowadzany jest pisemny test poziomujący oraz rozmowa z lektorem. W przypadku osób dopiero rozpoczynających naukę języka test poziomujący nie obowiązuje, natomiast rozmowa z lektorem ma w tym przypadku na celu określenie oczekiwań kursanta i zaproponowanie mu odpowiedniego toku nauki.

Teddy Eddie (2-7 lat)

Stawiamy na solidne podstawy. Dlatego najmłodszych uczy z nami TEDDY EDDIE – psotny miś, który nie zna języka polskiego, więc rozmawia z dziećmi wyłącznie po angielsku. Założenia kursu to całkowite „zanurzenie się” w języku, nauka przez zabawę oraz uczenie się słownictwa w kontekście zdań, tekstów i sytuacji, a nie pojedynczych słówek.

Lektorzy prowadzący zajęcia uczestniczą w serii szkoleń dotyczących pracy z metodą Teddy Eddie, a ZAJĘCIA SĄ REGULARNIE HOSPITOWANE, omawiane z Opiekunem Programu oraz poddawane ocenie ekspertów Teddy Eddie.

Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu: dzieci młodsze (2-5 lat) 2x 35 minut, dzieci starsze (6-7 lat) 2x 45 minut.

Więcej o kursie znajdziesz TUTAJ.

Savvy Ed (7-10 lat)

Kursy metodą Savvy Ed są przeznaczone dla dzieci kontynuujących naukę języka angielskiego po mocnym programie przedszkolnym, np. Teddy Eddie.

Priorytetem na wszystkich trzech poziomach kursu jest zawsze KOMUNIKACJA.
Dodatkowo w odpowiedniej kolejności wprowadzana jest nauka czytania i pisania, a na końcu integracja wszystkich sprawności językowych i nacisk na poprawność gramatyczną.

Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po 60 minut.

Więcej o kursie znajdziesz TUTAJ.

Cool Kids (7-10 lat)

Kursy dla tej grupy wiekowej to połączenie nauki z zabawą, jednak proporcje zmieniają się wraz z wiekiem kursantów. Główny cel kursu to równoczesne rozwijanie wszystkich sprawności językowych, przełamanie bariery w mówieniu oraz wykształcenie w kursantach pozytywnego nastawienia do nauki języka.

Zajęcia są bogate w różne pomoce edukacyjne. Oprócz standardowych podręczników dzieci mają kontakt z tak zwanymi „materiałami autentycznymi”, czyli materiałami pochodzącymi z Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych (np. ulotki reklamowe, bilety autobusowe, gazety).

Zajęcia odbywają się w systemie 2x 60 minut w tygodniu.

Jazzy Juniors (11-14 lat)

Kursy dla tej grupy wiekowej mają za zadanie PRZYGOTOWAĆ KURSANTÓW DO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY, pokazując im jednocześnie realne korzyści płynące ze znajomości języka. Dlatego oprócz trenowania wszystkich sprawności językowych pod kątem egzaminów, pracujemy także nad zaszczepieniem w młodzieży ciekawości świata i chęci odkrywania go za pomocą języka angielskiego.

Zajęcia dla tych grup wiekowych bazują nie tylko na uznanych podręcznikach, ale także na różnorodnych materiałach dodatkowych, w tym również pomocach multimedialnych

W grupach wiekowych 9-12 lat nauka w dużej mierze ma wciąż formę zabawy, jednak powoli wprowadzamy tu inne rozwiązania w doskonaleniu sprawności językowych. Zajęcia są bogate w różne pomoce edukacyjne. Oprócz standardowych podręczników dzieci mają kontakt z tak zwanymi „materiałami autentycznymi”, czyli materiałami pochodzącymi z Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych (np. ulotki reklamowe, bilety autobusowe, gazety).

Zajęcia odbywają się w systemie 2x 60 minut w tygodniu.

Trendy Teens (15-19 lat)

Kursy dla tej grupy wiekowej mają za zadanie PRZYGOTOWAĆ KURSANTÓW DO EGZAMINU MATURALNEGO, pokazując im jednocześnie realne korzyści płynące ze znajomości języka. Dlatego oprócz trenowania wszystkich sprawności językowych pod kątem egzaminów, korzystamy z różnorodnych materiałach dodatkowych, np. wykładów TED czy artykułów z czasopism anglojęzycznych.

Kładziemy wielki nacisk na KOMUNIKACJĘ, zachęcając kursantów do dyskusji na aktualne tematy.

Kursy standardowe rozpoczynają się we wrześniu, a kończą w czerwcu. Zajęcia odbywają się w systemie 2x 60 minut w tygodniu.

Zajęcia odbywają się w systemie 2x 60 minut w tygodniu.

Active Adults (dorośli)

Kursy dla dorosłych charakteryzują się największą elastycznością w zakresie programu i poziomów nauczania, ponieważ kursanci bardzo często posiadają różne doświadczenia i umiejętności, a także cele nauki języka obcego.

Tłumaczymy gramatykę, bo to pozwala na poprawne budowanie wypowiedzi, ale zdecydowanie STAWIAMY NA PRZEŁAMANIE BARIERY PRZED MÓWIENIEM. Dlatego nasze zajęcia są pełne dyskusji na różnorodne tematy.

Kładziemy nacisk na jednoczesne rozwijanie wszystkich sprawności językowych, wykorzystując do tego najlepsze podręczniki językowe oraz materiały autentyczne.

Tłumaczymy gramatykę, bo to pozwala na poprawne budowanie wypowiedzi, ale zdecydowanie STAWIAMY NA PRZEŁAMANIE BARIERY PRZED MÓWIENIEM. Dlatego nasze zajęcia są pełne dyskusji na różnorodne tematy.

Zajęcia odbywają się w systemie 1x 60 minut w tygodniu.

Zajęcia indywidualne

Ten rodzaj zajęć to propozycja zarówno dla młodzieży pragnącej NADROBIĆ ZALEGŁOŚCI W NAUCE lub POSZERZYĆ SWOJĄ WIEDZĘ poza program szkolny, jak i dla osób dorosłych chcących dopasować godziny zajęć do swojego grafika, a ich intensywność i program do własnych potrzeb.

To propozycja dla osób, które wolą przełamywać obawy przed mówieniem w języku angielskim w kameralnym gronie, cenią sobie indywidualne podejście lub pragną programu nauczania dopasowanego w stu procentach do swoich potrzeb.

Ilość i program zajęć ustalane są indywidualnie na podstawie rozmowy lektora z kursantem.

Oferta dla firm

Zajęcia dla firm charakteryzują się szerokim wachlarzem możliwości – proponujemy zajęcia indywidualne, w parach oraz kursy grupowe na wszystkich poziomach zaawansowania.

Długość, intensywność oraz program zajęć ustalane są indywidualnie w oparciu o faktyczne potrzeby i oczekiwania kursantów danej firmy. Oznacza to zarówno ELASTYCZNY GRAFIK, jak i program nauczania uwzględniający SŁOWNICTWO BRANŻOWE, naukę pisania oficjalnych dokumentów lub prowadzenie korespondencji biznesowej.

Ilość i program zajęć ustalane są indywidualnie na podstawie rozmowy lektora z przedstawicielem firmy.