Savvy Ed

Szkoła Języka Angielskiego Noise! jest pierwszym i jedynym AKREDYTOWANYM CENTRUM metody Savvy Ed w Kwidzynie!

Savvy Ed to starszy brat misia Teddy Eddie. Jest to metoda dedykowana kursantom, którzy kontynuują naukę języka angielskiego po mocnym programie przedszkolnym, np. Teddy Eddie.

Zaczerpnięto z oficjalnych materiałów metody Savvy Ed. Więcej na edubears.pl.

Najważniejsze zalety metody Savvy Ed:

EFEKT KULI ŚNIEGOWEJ

  • czyli „stopniowe narastanie” w zadaniach, powtórkach i w ułożeniu materiału językowego

KOMPAKTOWOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ

  • Savvy Ed to nie tylko podręcznik, to cała filozofia nauczania z wszelkimi potrzebnymi elementami zarówno w sensie materiału nauczania, jak i samych pomocy naukowych. Zadbaliśmy przy tym o perspektywy wszystkich zainteresowanych stron: ucznia, rodzica, nauczyciela i dyrektora szkoły.

SYSTEMY MOTYWACJE

  • zostały wkomponowane w metodę – nie da się ich ominąć! Podczas lekcji wykorzystywane są elementy GRYWALIZACJI (np. dzieci zbierają grudki złota, aby zbudować swoje Złote Królestwo). Savvy Ed przesyła dzieciom listy z całego świata, motywując i nagradzając aktywność i zaangażowanie.

OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE

  • System zaliczeń wykorzystuje elementy OCENIANIA KSZTAŁTUJĄCEGO. Wszystko po to, aby wspierać rozwój i talenty młodych kursantów.

Priorytety: komunikacja i nauka czytania

Priorytety: komunikacja i nauka pisania

Priorytety: integracja wszystkich sprawności językowych i gramatyka